Press

Asfaltiranje na području općine Ilidža


Na području općine Ilidža započelo je asfaltiranje ulica Vidovci, Stanjavac, Bistrički put. Stanovnici ulice Vidovci dobit će asfalt u dužini 450 meta...
15-11-2013 06:49:23

Obuka za matičare i druga lica općinskih službi za matične knjige


Fedralno ministarstvo unutrasnjih poslova u saradnji sa međunarodnom organizacijom UNHCR, a uskladu sa svojim planom i programom organizovalo je...
15-11-2013 04:23:05

Završna press konferencija u povodu Festivala narodne muzike "Ilidža 2013"


U zgradi BHRT-a 14.novembra 2013. godine održana je završna  press konferencija u povodu održavanja Festivala narodne muzike „Ilidža 2...
14-11-2013 08:19:04

Prezentovan Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće Sarajevsko polje


Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je po zaduženju Vlade Kantona, na osnovu provedbenog postupka za nosica izrade projekta, odnosno elaborata o zašti...
12-11-2013 06:51:42

Četvrte igre bez granica ilidžanskih osnovaca


U Sali za tjelasni odgoj Osme osnovne škole „Amer Ćenanović“, 7. novembra 2013. godine realizovan je podprojekat „Četvrte igre bez g...
08-11-2013 01:30:02