Javni Pozivi

JAVNI OGLAS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA VLASNIŠTVO OPĆINE ILIDŽA


Na osnovu člana 5. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija na kojima pravo raspolaganja ima Općina Ilidža ("Sl.novine Kantona...
26-02-2018 09:27:32 by Administrator

Javni poziv za podnošenje prijedloga sufinansiranja projekata obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti na području općine Ilidža Za 2018. godinu


Broj: 09-41-240/18 Ilidža, 17.01.2018.godine                                      Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža –prečišćen tekst (“Službe...
19-01-2018 14:52:58 by Administrator

JAVNI OGLAS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA VLASNIŠTVO OPĆINE ILIDŽA


Na osnovu člana 5. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija na kojima pravo raspolaganja ima Općina Ilidža ("Sl.novine Kantona...
04-12-2017 09:59:33 by Administrator

Konkurs za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju slabijeg imovnog stanja u školskoj/ akademskoj 2017/2018. godini


Na osnovu člana 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.1/13 i 27/13 ), Opći...
23-10-2017 08:38:55 by Administrator

Konkurs za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2017/2018. godini


Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2017/2018. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i i...
09-10-2017 09:47:44 by Administrator

Javni poziv Za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području Općine Ilidža


Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovina Kanton Sarajevo OPĆINA ILIDŽA     Na osnovu člana 119. Zakona o prostonom uređenju («Sl.novin...
02-10-2017 14:30:16 by Administrator

Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja iz Budžeta Općine Ilidža za 2017. godinu


I     Pravo prijave na Javni poziv imaju: - udruženja, fondacije, klubovi i sportska društva registrovana u BiH, sa sjedištem na području općine Ilidž...
02-03-2017 08:50:57 by Administrator

Javni oglas za nominovanje/imenovanje kandidata na poziciju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža


Oglašava se upražnjena pozicija:              Javna ustanova za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica – Ilidža (u daljem tekstu: Javna  ustanova) -...
16-02-2017 08:51:29 by Administrator

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČETIRI ČLANA DRUGOSTEPENE STRUČNE KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA


I Ovom odlukom Općinsko vijeće Ilidža raspisuje javni konkurs za imenovanje predsjednika i četiri člana Drugostepene stručne komisije Općinskog vijeć...
26-01-2017 15:17:01 by Administrator

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE ILIDŽA


I I   Ovom odlukom Općinsko vijeće Ilidža  raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Ilidža i to: Zlatna plaketa...
26-01-2017 14:58:45 by Administrator

Javni poziv za podnošenje prijedloga sufinansiranja projekata obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti na području općine Ilidža Za 2017. godinu


Na osnovu člana 90. Statuta Općine Ilidža (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 33/10), Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o utvrđivanju “Kalendara...
12-01-2017 12:01:07 by Administrator

Javni poziv za dodjelu sadnica maline


  I PRAVO UČEŠĆA   Pravo učešća u Projektu za dodjelu sadnica maline, imaju svi zainteresovani građani (fizička lica), koji imaju prebiva...
22-09-2016 03:00:45

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava


Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) objavio javni poziv z...
28-07-2016 08:33:42

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA OPĆINE ILIDŽA "ILIDŽA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU


I. Predmet javnog oglasaOvom Odlukom Općinsko vijeće Ilidža, u svojstvu odgovornog javnog službenika, objavljuje javni oglas za   imenovanje...
28-06-2016 05:29:44

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika 100 m2 sa dodatnom opremom


I PRAVO UČEŠĆAPravo učešća u Projektu za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom, imaju svi zainteresovani građani (fizička lica), koji imaju...
17-02-2016 05:55:48

Javni poziv za podnošenje prijedloga sufinansiranja projekata obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti na području općine Ilidža


I    Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju boračka udruženja, druge NVO koje su registrovane kod nadležnih ministarstava, imaju sjed...
18-01-2016 04:45:20

Javni poziv Za podnošenje prijava za tehnički pregled izgrađenih građevina na području Općine Ilidža


  Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovina Kanton Sarajevo OPĆINA ILIDŽA     Na osnovu člana 140. Zakona o prostonom u...
06-01-2016 05:57:16

Javni poziv za prijem 50 volontera u Općini Ilidža


  Pravo prijave na javni poziv imaju lica koja poslije završene visoke stručne spreme  odnosno visoke škole prvog  i  drugog cikl...
13-10-2015 05:52:46

ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA PRODAJE NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA


    Broj: 01-02-3354/15-5 Ilidža, 30.09.2015.godine   Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije  Bosne i Her...
12-10-2015 09:34:05

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU SADNICA MALINE


I PRAVO UČEŠĆAPravo učešća u Projektu za dodjelu sadnica maline, imaju svi zainteresovani građani (fizička lica), koji imaju prebivalište i posjeduju...
07-09-2015 08:12:11