Javne nabavke

ODLUKA O O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 43/15


  Ponuda ponuđača  MMCC doo, ul. Džavida Haverića 7b, Sarajevo, u iznosu od  26.796,00 KM sa PDV-om , proglašavasenajpovoljnijom, zaJN...
04-09-2015 05:54:28

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 47/15


  Ponuda  GRADNJA-KONJIC doo,ul. Mostarska 95, Konjic, u iznosu od  31.593,94 KMsa PDV-om , proglašavasenajpovoljnijom, zaJN  47/...
04-09-2015 05:48:40

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 50/15


  I Ponuda ponuđača  BRAĆA KARIĆ doo,ul. Huseina Kulenovića 18, Zenica, u iznosu od  33.000,32 KMsa PDV-om , proglašavasenajpovoljnij...
04-09-2015 05:44:20

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 65/15


  I Ponuda ORKAN OR, ul. Huseina Đoze 208, Ilidža, uiznosu od 7.677,23 KMsaPDV-om  proglašavasenajpovoljnijom, zaJN65/15 „Izgr...
04-09-2015 05:41:12

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 66/15


  I Ponuda  FADŽ COMPANY doo,ul. Tuneli 30, Ilidža, u iznosu od13.806,00 KM sa PDV-omproglašavasenajpovoljnijom, zaJN66/15 „Iz...
04-09-2015 05:37:57

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 42/15


  I Ponuda ponuđača  GRAKOP doo, ul. Gromiljak bb, Kiseljak, u iznosu od  26.571,32 KM sa PDV-om , proglašavasenajpovoljnijom, zaJN &...
04-09-2015 05:35:41

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 30/15


                         ...
02-06-2015 07:19:57

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 29/15


                          &nbs...
02-06-2015 07:16:34

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 21/15


                                   &nbsp...
02-06-2015 07:13:45

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 37/15


                         ...
02-06-2015 07:11:11

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 13/15


                         &nbs...
02-06-2015 07:06:14

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 19/15


                         ...
22-04-2015 03:39:24

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 17/15


                         ...
22-04-2015 03:25:30

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 16/15


                         ...
22-04-2015 03:21:41

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 18/15


                         ...
30-03-2015 06:24:14

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 20/15


                         ...
30-03-2015 06:21:12

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 19/15


                         ...
30-03-2015 06:18:37

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 07/15 LOT 4


                         ...
30-03-2015 06:15:36

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 07/15 LOT 3


                         ...
30-03-2015 06:12:58

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 07/15 LOT 2


                         ...
30-03-2015 06:08:25