OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA DS 140/16 Nabavka dnevnog lista "Faktor" i časopisa "Stav"

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

OPĆINA ILIDŽA

 

DS 140/16 Nabavka dnevnog lista "Faktor" i časopisa "Stav" 

1.

Opis i Oznaka po JRJN

22200000-2  Opis  Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Direktni sporazum

888-8-1-160/16

3.

Podaci o dobavljaču/

dobavljačima u okvirnom sporazumu  (Naziv, ID broj, mjesto)

Simurg Media d.o.o.  4202041500006 Sarajevo Centar  Bosna i Hercegovina 

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost ugovora sa PDV-om:

 3.199,99  KM  

Rok izvršenja: 12 mjeseci

Plaćanje: 8 dana od dana ispostave fakture

 

5.

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

 

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

 

7.

Datum zaključenja ugovora/

okvirnog sporazuma

20.06.2016.godine

8.

Datum potpune  realizacije ugovora/

okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje