Identifikacija korisnika lične i porodične invalidnine za korisnike boračko-invalidske zaštite sa područja općine Ilidža

Služba za boračka pitanja Općine Ilidža  obaviještava  korisnike boračko-invalidske zaštite da je započela  identifikacija  korisnika lične i porodične invalidnine.

Svi korisnici su  dužni  po dobijanja  poziva  u roku od sedam dana  javiti se  u službu  sa rodnim listom  (ne stariji od šest mjeseci) i ličnom kartom,   svakih šest mjeseci  da potpišu izjavu o identifikaciji. Ukoliko korisnik boravi van  područja općine Ilidža, koja vrši njegov obračun  sredstava invalidnine,   potrebno je svakih šest mjeseci  svom nadležnom organu  dostaviti ovjerenu  izjavu  o izvršenoj  svakoj identifikaciji.To podrazumijeva  izjavu ovjerenu od strane općinskog organa  u drugoj općini u FBiH odnosno općini  koja se nalazi u Republici Srpskoj. Ako korisnik stalno boravi u inostanstvu, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu koju  ovjerava nadležni notorijat.

Identifikacija je potrebna da bi ove službe mogle pratiti  statusne promjene korisnika,  a zbog kontrole izvršavanja Zakona o pravima  branilaca i članova njihovih porodica .

Ukoliko  se korisnik  ne odazove pozivu  za dostavljanje pomenute izjave  o životu ili ne pristupi se neposrednoj identifikaciji, provostepeni organ  je dužan do pribavljanja, zaključkom o privremenoj obustavi,   obustaviti isplatu stečenih prava.