Završeni radovi fasade i utopljavanja u Devetoj osnovnoj školi

U Devetoj osnovnoj školi Rakovica završeni su  radovi  obnove fasade i utopljavanje starog dijela školske zgrade.Općina je za te radove izdvojila 47.000 KM. Direktorica ove obrazovne institucije Nermina Budnjo  izrazila je zahvalnosti načelniku Općine prof.dr. Senaidu Memiću i Općini Ilidža.

"Lijepo je znati da u vrijeme materijalizma i poremećenih vrijednosti postoje ljudi i ustanove koje brinu o onom najvažnijem, o onom što se ne može kupiti nikakvim novcem, a to su odgoj i obrazovanje. To je ulaganje koje se višestruko vraća. Ulaganje u djecu je jedino stvarno ulaganje koje je temelj za razvoj ne samo lokalne zajednice nego i naše države Bosne i Hercegovine" rekla je Nermina Budnjo direktorica Devete osnovne škole.

Zahvalnost je upućena i za donacije novčanih sredstava za kupovinu materijala za održavanje čistoće u školi, školskih užina za učenike u stanju socijalne potrebe,  organizovanje ekskurzije  te za za  poklone za učenike prvog razreda.

Kako  je rekla Budnjo ne treba zaboraviti  i da Općina izdvaja sredstva za nagrade učenicima koji su postigli određene rezultate na takmičenjima, organizaciju škole plivanja i skijanja u kojima su učešće uzeli i naši učenici i  mnoge druge aktivnosti u kojima su  je nesebična podrška općine. 

"Nadamo se da će naša saradnja i dalje biti u pozitivnom smijeru kao i do sada. Mi ćemo nastojati da opravdamo povjerenje te zajedno, timski, uložiti sve napore da odgajamo i obrazujemo generacije istinskih čovjekoljuba" dodala je Budnjo.