Uručena Zlatna plaketa posthumno Emilu Gavranoviću Bebanu

Emil Gavranović zvani Beban .....Veseo,  hrabar,  pošten ... U tri  riječi  tako ga  opisuju stanovnici Butmira. Beban je sve  to bio. Bio je jedinac, omiljen u komšiluku, uvijek spreman svima da pomogne. Odrastao, živio,školovao se u Butmiru. Nije razlikovao  ljude po nacionalnosti, niti ih je djelio. Imao   planove za budućnost. Butmirani su se radovali Uskrsu, jer je tada njegova majka Danica bojila po 400 jaja. Djelili su svojim komšijama .Djelili dobro  i zlo.

Njega su učili kako da bude heroj u Policijskoj školi.  Ne čine heroja samo velika dijela, čini ga želja da učini ono što može. A on je to uradio 1992. Bio je pripadnik Specijalne jedinice MUP-a BiH. Stavio se u službu odbrane države, u službu naroda , svojih komšija. Dao je za ovu državu , ono najvrijednije,dao je život.Butmirani ga nisu zaboravili.Njegove komšije su željele da uruče za njega posthumno Zlatnu plaketu Četvrte viteške brigade. Majka  Danica koja je imala samo njega  trenutno živi u Splitu. Ali došla je. Ponosna je i tužna.  Njenu bol  uvijek nosi sa sobom i ne može prestati nikada, kaže, ali sretna je jer  njene komšije nisu zaboravile ni nju ni njenog sina.

  "Njemu su možda u školi  rekli kako da bude hrabar, odvažan.Ali on je to nosio sa sobom . Pamtit ćemo ga po osmjehu, hrabrosti.  Heroji se pamte, a ne zaboravljaju. A mi našeg Bebana nećemo" kazao  je  Fikret Delić, komandant Četvrtog bataljona Četvrte viteške brigade  koji je uručio Zlatnu plaketu njegovoj majci 11. oktobra 2017. godine u Općini Ilidža.

Emil Gavranović  zvani Bebab je rođen 03.novembra .1968. godine u Sarajevu. Poginuo je 1993. godine, kao vojnik, pripadnik Specijalne jedinice MUP-a RBiH. Emil je bio jedan od najomiljenijih bosanskih specijalaca. Nakon konkursa  za policajce  u Specijalnu jedinicu došao je 1. augusta 1991. Bio je komandir tima po činu narednik. Bio je predan akcijama. Bosne  sačuvali su vitezovi poput njega.Posthumno je odlikovan „Zlatnom policijskom zvijezdom” i „Zlatnim ljiljanom”. Sahranjen je na groblju „Sveti Josip” u Sarajevu a kasnije na zahtijev majke 06.novembra 2002. godine posmrtni ostatci su preneseni u okolinu Splita (Hrvatska) odakle mu je bio otac, gdje trenutno  živi njegova  majka.