Treća redovna sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Ilidža 26. januara 2017. godine na trećoj redovnoj sjednici u Multifunkcionalnoj sali donijelo je  Prijedlog odluke o  raspisivanju  javnog poziva za predlaganje  kandidata  za dodjelu  priznanja Općine  Ilidža. Odlukom  Općinsko vijeće  raspisuje javni poziv  za predlaganje kandidata   za dodjelu najvećih priznanja Općine, Zlatnu, Srebrenu  plaketu i Zahvalnicu  Općine Ilidža.

Priznanja  se mogu dodjeljivati  pojedincima i kolektivima  za izuzetne uspjehe   u razvoju privrednih i društvenih  djelatnosti,   kao i  značajan doprinos u odbrani  općine. Prijedlozi se  podnose  u pisanoj formi,   sa obrazloženjem i dokumentacijom  o ispunjavanju  uslova. Mogu se  podnositi  do 10. februara  neposredno  putem Centra  za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili poštom na adresu, Općina Ilidža-Općinsko vijeće-Komisija za saradnju sa drugim općinama, nagrade, priznanja, praznike i obilježavanje  značajnih  događaja i ličnosti, ulica Butmirska cesta broj 12, 71.210 Ilidža. Javni poziv bit će objavljen  u dnevnim novinama tj.  u Oslobođenju , 27. januara  i na web stranici Općine  Ilidža.

Općinsko vijeće  na trećoj redovnoj sjednici donijelo je odluku  kojom se daje saglasnost   "MDA " d.o.o Sarajevo  za provođenje  postupka  dodjele  koncesije za istraživanje  i eksploataciju  mineralnog resursa-dolomita, na lokalitetu Rakovice, te traži od Ministarstva privrede  Kantona Sarajevo  dostavljanje povratne informacije o postupku  dodjele  koncesije, kao i  dostavljanje  zaključenog ugovora o dodjeli koncesije ukoliko  bude zaključen.

Privredni subjekt "MDA" d.o.o Sarajevo obratio se Općinskom vijeću  zahtjevom za davanje  saglasnosti za postupak  provođenja  dodjele koncesije, uz svu potrebnu dokumentaciju .

Prema Zakonu o koncesijama, naknade za koncesije  su prihod kantonalnog budžeta  i jedinica lokalne samouprave  koje se raspoređuju  u iznosu 40 posto budžet Kantona, a 60 posto budžet općine, na čijoj teritoriji se nalazi. Vijeće je podržalo zahtjev, uz zaključak da Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo  dostavi informacije o  svim zaključenim ugovorima  sa finansijskim prikazom  o dodjeli koncesija  na području općine Ilidža.

Emina Musić, imenovana je za zamjenika općinskog pravobranioca. Nakon izglasanog   prijedloga o imenovanju Emina Musić je položila   svečanu zakletvu.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i Plan i Program  održavanja, zaštite, rekonstrukcije  i izgradnje  lokalnih i nerazvrstanih  cesta na području općine Ilidža. Komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju  OV  je izrazila  nezadovoljstvo zimskim održavanjem cesta  i pojedinih saobraćajnica,   te predložila Službi za  razvoj, komunalne poslove i puteve da poduzme  potrebne  mjere  prema odabranim izvođačima  za otklanjanje uočenih nedostataka kao i poduzimanje   određenih sankcija  za one izvođače   koji nisu kvalitetno izvršili  poslove na zimskom održavanju. Komisija također,  zahtijeva da općinski načelnik što prije izvrši  postavljanje inspektora za ceste  u Općini Ilidža, što je Vijeće i podržalo.  Plan  i program  održavanja, zaštite , rekonstrukcije  i izgradnje cesta   je  planiran na realnim  potrebama normalnog  funkcionisanja saobaraćaja uz  konsultacije i prijedloge organa MZ.