Službi zaštite i spašavanja za čistoću i asanaciju terena CZ uručena radna mašina

Radi efikasnijeg i boljeg rada Civilne zaštite Općine Ilidža u slučaju prirodnih i drugih nepogoda, Općina je i ove godine nastavila opremanje njenih struktura. Tako je za potrebe Službe zaštite i spašavanja za čistoću i asanaciju terena formirane u JP „Ilidža“  nabavljena nova radna mašina rovokopač/utovarivač sa svim priključcima za rad u ljetnim i zimskim uslovima. Tim povodom načelnik Općine Ilidža prof. dr. Senaid Memić 7. februara  2018. godine u krugu ove firme uručio je ovoj službi rovokopač/utovarivač čija vrijednost je 160.900 KM a kupljen je iz namjenskih sredstava koja se izdvajaju za zaštitu i spašavanje. Opremanjem struktura CZ poboljšava se njena efikasnost kroz blagovremeno djelovanje u prirodnim i drugim nesrećama, kao i preventivna zaštita kroz redovan rad.

„Ovo je nastavak opremanja struktura civilne zaštite koje će se nastaviti i u narednim godinama. Dobra opremljenost službi je garant boljem i efikasnijem radu na terenu u slučaju prirodnih nepogoda i nesreća. Na vas se treba računati u svakoj prilici i spremni ste da odgovorite na sve nevolje,“ kazao je načelnik Memić prilikom svečanog uručivanja ključeva mašine direktoru JP „Ilidža“ Adnanu Cvijetiću.