Školski bazar u Drugoj osnovnoj školi

I ove kao i predhodnih godina  Druga osnovna škola organizuje Školski bazar koji  je ove godine održan 21. aprila 2017 godine u prostorijama škole, a u čijoj realizaciji su učestvovali učenici, roditelji, Vijeće roditelja, uposlenici i menadžment škole. Učenici su zajedno sa nastavnicima izložili svoje kreacije koje su radili na sekcijama tokom godine, a roditelji svoje prehrambene proizvode. Bazar je bio prodajnog karaktera. Jedan dio ostvarenog prihoda od prodaje izloženih artika ići će za ekskurziju, jedan dio u humanitarne, solidarne svrhe, a jedan za potrebe učenika i škole.

Cilj projekta je da se učenici, nastavnici, roditelji i stanovnici naselja kroz kreativan i human rad druže i zabave što najbolje govori slogan ovogodišnjeg Bazara „Kad se mnogo ruku složi tad se snaga sto puta množi“.