Sklopljeno 550 brakova

Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca, a sklapa se saglasnom izjavom pred matičarom ili službenikom vjerske zajednice. Vjerovatno vam je već poznato, ali spomenućemo da se brak može sklopiti u građanskom i vjerskom obliku.Brak može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života i poslovno sposobna osoba. Iznimno brak može sklopiti, uz prethodnu dozvolu suda, i osoba koja je navršila šesnaest godina.Građanski oblik braka sklapa se isključivo pred matičarem, dok se vjerski oblik braka sklapa pred službenikom vjerske zajednice koja sa našom državom ima uređene pravne odnose.

 

U Općini Ilidža iz godine u godinu  povećava se broj sklopljenih brakova. Tako je do 28.novembra 2016.godine  sudbonosno „Da“  pred matičarem Općine Ilidža  izreklo  i brak sklopilo  550 parova. 
Sklapanje braka u Općini Ilidža  je jednostavno, ukoliko se dostavi sva potrebna dokumentacija. 
Matičar u dogovoru sa budućim bračnim partnerima određuje datum sklapanja braka, a rok može biti kraći od 30 dana od dana prijavljivanja namjere sklapanja tog braka. Svi potrebni obrasci za obavljanje vjenčanja u Općini Ilidža su besplatni i dostupni kako na web stranici tako i na Info-pultu Općine. 
Vjenčanja su besplatna srijedom i subotom u službenim prostorijama općine.Sam čin sklapanja braka se također može obaviti i van službenih prostorija Općine.Kada se sklapanje braka odobri izvan službene općinske prostorije, na mjestima kao što su hoteli, restorani, budući bračni partneri su dužni platiti novčanu naknadu, u iznosu od 400,00 KM.Sklapanje braka u ovakvim slučajevima vrši se svakog dana u vremenu od 10,00-18,00 sati.Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su obezbjediti prikladnu prostoriju sa odgovarajućim uslovima za obavljanje svečanog čina sklapanje braka. Budući bračni partneri koji žele da brak sklope u dane koji posebnim aktom Općinskog načelnika nisu utvrđeni kao dani u kojima se vrši sklapanje brakova u službenoj općinskoj prostoriji, tj. srijedom i subotom,  mogu to zahtjevati isključivo u radne dane u vremenu od 10.00 do 18.00 sati uz plaćanje naknade u iznosu od  100KM.