Poziv za 10. redovnu sjednicu Općinskog vijeća ilidža

Na osnovu člana 38. stav (1) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilidža („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/10), s a z i v a m

 10. REDOVNU SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

Sjednica će se održati 30.11. (ČETVRTAK)  2017. godine  u Multifunkcionalnoj sali  Općine Ilidža sa  početkom u  1100 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d :

 

  1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
  2. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Azići II“; b) Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana Azići II“
  3. Prijedlog Odluke o stipendiranju talentovanih učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2017/2018.godini
  4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Ilidža“ po skraćenom postupku
  5. Davanje saglasnosti Općinskog vijeća na Program rada JP „Ilidža“ d.o.o. za poslovnu 2018.godinu
  6. Prijedlog Gender akcionog plana općine Ilidža za period 2017-2020.godine

Kao informativni materiji:

  1. Informacija o ugroženosti teritorije općine Ilidža od neeksplodiranih ubojnih sredstava i minsko-eksplozivnih sredstava

 

                                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI


         Muhamed Omerović, s.r.