Posao za 22 radnika

Švicarska kompanija Forster Rohner otvorila je svoj pogon i počela je sa radom u Hrasnici. Presijecanjem vrpce 19. oktobra 2017. godine načelnik Općine Ilidža prof. dr. Senaid Memić i vlasnik firme Alma-Ras d.o.o. Džemal Memagić zvanično su proglasili otvorenim pogon u ulici Put Famosa 38. U prvoj fazi zaposlile su se 22 radnice.

Kompanija sa sjedištem u St. Gallenu specijalizirala se za proizvode nastale finim i inovativnim vezom te doradu i ukrašavanje tekstila. Imaju pogone u Kini i Rumuniji, zapošljavaju oko 800 radnika. U ovom pogonu će se  ručno i na jednostavnim mašinama raditi specijalizirani proizvodi finog veza koje nije u stanju napraviti visokoautomatizirana fabrika Forster Rohnera u Rumuniji.