Općina dodijelila 118.800 za liječenje teško oboljelih a 200.000 KM za socijalno ugrožena lica

Već treću godinu zaredom Općina Ilidža izdvaja značajna sredstva  za liječenje teško  oboljelih lica.

Ove godine  za te namjere planirano je  120.000 KM. Do sada  je Komisija,  u čijem sastavu je pet ljekara, dodijelila 118.800 KM za 60 korisnika. Visina pomoći zavisi od vrste bolesti i iznosi od 1.000 do 5.000 KM. Svi koji imaju potrebu za takvom vrstom pomoći  obavezni su dostaviti Općini Ilidža, odnosno Službi za rad, socijalna pitanja, zdravstvo , izbjeglice i raseljena lica dokumentaciju sa dijagnozom bolesti sa preporukom  konzilija ljekara za liječenje ili prijedlogom  za odlazak na liječenje van granica BiH.

Kad je u pitanju potreba za  ortopetskim pomagalima dovoljno je da se dostavi  predračun  na kojem će stajati potrebni iznos novca koji će participirati Zavod za zdravstveno osiguranje, a ostali dio će finansirati Općina.

Ove godine Općina Ilidža je za jednokratne novčane pomoći  socijalno ugroženim licima  dodijelila  200.000.KM

Ovo pravo iskoristilo je  800 lica u stanju socijalne  potrebe. Socijalne pomoći također se donose na osnovu ocjene Komisije  za dodjelu  jednokratnih novčanih pomoći.