Održana prva redovna sjednica Općinskog vijeća Ilidža

Općinsko vijeće Ilidža 8.decembra 2016. godine na prvoj redovnoj sjednici  u Multifunkcionalnoj sali  utvrdilo je Nacrt budžeta za 2017. godinu u iznosu 24 miliona KM. Prema Nacrtu  prihodi od poreza   iznose 12.656.594 KM, neporezni prihodi 9.812.406 KM,  tekući transferi 1.530.000 KM, te prihodi od zaostalih  obaveza 1.000 KM. Tekući rashodi  iznose 23.310.000 KM,  a kapitalni  izdaci  690.000 KM. Za ovaj nacrt glasalo je ZA  21 vijećnik, osam suzdržanih  te dva nisu glasala.

Utvrđen Nacrt upućuje se na javnu raspravu  u periodu od 9.do 14.decembra. Zadužen je Općinski  načelnik da putem MZ  prema utvrđenom rasporedu   organizuje i provede javnu raspravu.Nacrt se nalazi na  web stranici, kao i na oglasnim pločama po  mjesnim zajednicama,  kako bi se građani informisali o terminima održavanja javnih rasprava i učestvovali u njima. Zadužuje se Općinski načelnik da za narednu sjednicu podnese vijeću   izvještaj o rezultatima javne rasprave i Prijedlog budžeta za 2017. godinu.

Vijećnici novog saziva Općinskog vijeća  usvojili su i Prijedlog izvještaja o izvršenju  budžeta Općine Ilidža  za period 1. januar -30. septembar  2016. godine.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o stipendiranju  talentovanih  učenika i studenata  u školskoj  2016/2017. Ovom odlukom stipendirat će se 320 učenika i studenata  za šta će se izdvojiti sredstva u iznosu od 295.140 KM.

Kao tačka dnevnog reda bila je  i Izvještaj  JP "Ilidža" d.o.o  o namjenskom  utrošku  sredstava  subvencije javnim preduzećima u iznosu od 100.000 KM, te prijedlog odluke o visini novčane naknade za neprofesionalno obavljanje funkcije zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilidža.