Održana prezentacija koncepta idejnog rješenja objekta namjenjenog za vrtić, centar za djecu sa posebnim potrebama i centar za zdravo staranje

U prostorijama i u organizaciji Općine Ilidža, 23. januara 2018. godine održana je prezentacija koncepta idejnog rješanja objekta namjenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama i centar za zdravo staranje u naselju Pejton, MZ Centar Ilidža. Koncept idejnog rješenja tronamjenskog objekta uradio je Arhitektonski fakultet Sarajevo, a prezentaciji su pored predstavnika Općine Ilidža prisustvovali i predstavnic Udruženja roditelja djece i mladih s teškoćama u razvoju „OSMIJEH NADE“ sa Ilidže. Ovo je bio prvi radni sastanak na kojem su iznesene primjedbe i prijedlozi na ponuđeni koncept planiranog centra za sve tri namjene.