Obuka članova Civilne zaštite za rukovanje radio uređajima

Na osnovu “Glavnog projekta integrisanog sistema radio komunikacija i sistema za oglašavanje i uzbunjivanje građana” Služba za civilnu zaštitu općine Ilidža i firma “MIBO KOMUNIKACIJE” d.o.o. Sarajevo, 05. decembra 2017. u multifunkcionalnoj sali Općine Ilidža, održali su obuku članova Štaba CZ Ilidža, povjerenika CZ, sekretara MZ sa područja općine Ilidža, te pripadnika Službi zaštite i spašavanja organizovanih u Službi civilne zaštite općine Ilidža, za korištenje i rukovanje radio uređajima.

Time je završena prva faza implementacije “Glavnog projekta integrisanog sistema radio komunikacija i sistema za oglašavanje i uzbunjivanje građana” i to njegovog prvog dijela koji se odnosio  na radio komunikacije, za koji je utrošeno ukupno 160.000,00 KM.Sredstva je obezbijedila Općina Ilidža.

Osnovni operativni cilj projekta je brza uspostava govorne komunikacije u hitnim slučajevima u cilju spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara.Obuci je prisustvovalo ukupno 85 polaznika.