Javne nabavke

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 07/17


OBRAZAC REALIZACIJE OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 07/17 1. Opis i Oznaka po JRJN Izrada i postavljanje tabli sa kućnim broje...
20-03-2017 11:27:33 by Administrator

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 10/17


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   1. Opis i Oznaka po JRJN 45112711-2 Radovi krajobraznog uređenja p...
20-03-2017 11:24:25 by Administrator

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 09/17


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   1. Opis i Oznaka po JRJN 45000000-7 Građevinski radovi 2....
20-03-2017 11:19:42 by Administrator

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 16/17


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   1. Opis i Oznaka po JRJN 45000000-7 Građevinski radovi 2....
20-03-2017 11:18:14 by Administrator

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 08/17


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   1. Opis i Oznaka po JRJN 45262670-8  Obrada metala   2....
20-03-2017 11:11:34 by Administrator

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN 25/17 (usluge iz Aneksa II dio B Zakona) „Pružanje usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) i restoranske usluge za potrebe Općine Ilidža za 2017.godinu”


Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH» br. broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o us...
23-02-2017 09:15:45 by Administrator

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN 24/17 (usluge iz Aneksa II dio B Zakona) „Pružanje usluga obrazovanja i stručnog usavršavanja uposlenika Općine Ilidža- seminari iz oblasti javnih nabavki”


Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH» br. broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o us...
22-02-2017 09:05:50 by Administrator

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN 03/17 (usluge iz Aneksa II dio B Zakona) „Pružanje usluga obrazovanja i stručnog usavršavanja uposlenika Općine Ilidža- seminari iz oblasti finansija, računovodstva i interne revizije”


Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH» br. broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o us...
17-01-2017 14:22:09 by Administrator

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 67/16 „Nabavka netrajnih licenci za korištenje programa“


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   JN 67/16 „Nabavka netrajnih licenci za korištenje programa“ 1. Opis i...
25-10-2016 09:27:45 by Administrator

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 67/16 A „Nužne popravke na zajednićkim djelovima objekta na području općine Ilidža“


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   JN 67/16 A „Nužne popravke na zajednićkim djelovima objekta na području općine Ilidž...
25-10-2016 09:24:05 by Administrator

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 65/16 „Izvođenje radova vanjskog uređenja za objekat Mjesne zajednice Vreoca i Vrelo Bosne“


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   JN 65/16 „Izvođenje radova vanjskog uređenja za objekat Mjesne zajednice Vreoca i Vr...
25-10-2016 09:21:06 by Administrator

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 63/16 „području Općine Ilidža (I i II ciklus), pregled Periodični pregled i ispitivanje protupožarnih aparata, hidranata u objektu Općine protivpožarnih aparata u službenim vozilima Općine


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   JN 63/16 „području Općine Ilidža (I i II ciklus), pregled  Periodični pregled i ispi...
25-10-2016 09:12:08 by Administrator

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 62/16 Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   JN 62/16 Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala 1. Opis i Oznaka...
25-10-2016 09:09:22 by Administrator

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 61/16 „Izvođenje radova vanjskog uređenja za objekat Mjesne zajednice Vreoca i Vrelo Bosne“


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   JN 61/16 „Izvođenje radova vanjskog uređenja za objekat Mjesne zajednice Vreoca i Vr...
25-10-2016 09:05:36 by Administrator

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA JN 40/16 Nabavka rovokopača/utovarivača - kombinerke


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   JN 40/16 Nabavka rovokopača/utovarivača - kombinerke 1. Opis i Oznaka...
25-10-2016 08:55:44 by Administrator

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA DS 153/16 Nabavka planinarskih cipela za strukture CZ


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   DS 153/16 Nabavka planinarskih cipela za strukture CZ 1. Opis i Oznaka...
25-10-2016 08:47:35 by Administrator

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA DS 140/16 Nabavka dnevnog lista "Faktor" i časopisa "Stav"


OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA ILIDŽA   DS 140/16 Nabavka dnevnog lista "Faktor" i časopisa "Stav"  1. Opis i...
25-10-2016 08:46:08 by Administrator

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 96/16


Broj: 04-14-3326/16-2 Ilidža, 04.10.2016.godine   Na osnovu člana 70. i člana 8. Stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( «Službeni...
18-10-2016 15:20:35 by Administrator


TENDERSKA DOKUMENTACIJA JN 82/16 za pružanje usluga iz Aneksa II dio B "Nabavka ugostiteljskih usluga"


TENDERSKA DOKUMENTACIJA JN 82/16 za pružanje usluga iz Aneksa II dio B „Nabavka ugostiteljskih usluga“
14-07-2016 06:16:23