Odluka o dodjeli sadnica maline

ODLUKU

 

I

 

Odobrava se dodjela sadnica maline sljedećim kandidatima:

 

 

Odobrava se dodjela sadnica maline sljedećim kandidatima:

 

 1. Ćebirić (Emin) Avdija, Rakovica, ul. Česma br. 43, 1000 sadnica sorte polka
 2. Cucak (Hamčo) Nazif, Butmir, ul. Butmirska cesta br. 194, 2000 sadnica sorte vilamet
 3. Suljić (Fuad) Huso, Rakovica, ul. Zenik br. 94, 1800 sadnica sorte polka
 4. Glođo (Fadil) Namik, Ilidža, ul. Josipa Slavenskog br. 5, 1500 sadnica sorte miker
 5. Šalaka (Murat) Kasim, Sokolovići, ul. Bajre Kaljanca br. 38, 1000 sadnica sorte miker
 6. Drnda (Alija) Džemal, Hrasnica, ul. Uzunovića sokak br.10, 1200 sadnica sorte polka
 7. Suljić (Fadil) Muharem, Rakovica, ul. Zenik br. 120, 1000 sadnica sorte polka
 8. Mujkić (Šaćir) Almir, Butmir, ul. Butmirskog bataljona br. 4, 1000 sadnica sorte miker
 9. Sokolović (Asim) Mirsad, Lužani, ul. Karima Zaimovića br. 8, 1000 sadnica sorte vilamet
 10. Uzunović (Mehmed) Esmana, Rakovica, ul. Kobiljača do br. 58, 1000 sadnica sorte polka
 11. Ibišević (Vehbija) Fikret, Osijek, ul. Osječki put br. 4, 1200 sadnica sorte polka
 12. Salihović (Sulejman) Elmir, Gornji Kotorac, ul. Starine Novaka do br. 131, 1000 sadnica sorte polka
 13. Opanković (Behija) Muriz, Rakovica, ul. Česma br. 15, 1500 sadnica sorte polka
 14. Haznadar (Sulejman) Alija, Hrasnica, ul. Jasen br. 43, 500 sadnica sorte polka i 500 sadnica sorte miker
 15. Tinjak (Alija) Šemso, Rakovica, ul. Kakrinjski put do br. 434, 2000 sadnica sorte polka

 

II

 

Izabrani kandidati potpisuju Ugovor o dodjeli sadnica maline sa Općinskim načelnikom, kojim će biti regulisana sva dalja međusobna prava i obaveze.

 

III

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Prof.dr. Senaid Memić