OČISTIMO OPĆINU ILIDŽA OD E-OTPADA

U periodu od 27. septembra do 08. oktobra 2017. godine na području općine Ilidža organizovat će se akcija prikupljanja e-otpada od strane ZEOS EKO – SISTEM uz podršku Općine Ilidža i kompanije Aida Comerce d.o.o.

Cilj akcije je da se Općina očisti od e-otpada i probudi svijest građana da je takav otpad neophodno razvrstati od drugog otpada i odlagati ka stacionarnim mjestima za tu vrstu otpada.


Sve eventualne nejasnoće kontaktirati predstavnika ZEOS EKO-SISTEM Mahir Bjelonja, te. 033 628 606, 061 566 612.