Obavještenje za poljoprivrednike

NA OSNOVU ČLANA 13. ZAKONA O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU (“SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH”, BROJ 42/10), KAO I ČLANA 6. PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARENJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI (“SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH”, BROJ 60/14), PROPISANO JE DA SU KLIJENTI DUŽNI DA NADLEŽNOM KANTONALNOM MINISTARSTVU NAJKASNIJE DO 15. NOVEMBRA TEKUĆE GODINE IZVRŠE PRIJAVU PLANA PROIZVODNJE ZA KOJU OČEKUJU PODRŠKU U NAREDNOJ 2017. GODINI, NA OBRASCU PPP. OVO JE OSNOVNI USLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJ ZA PROIZVODNJE PO FEDERALNOM ZAKONU.

OBRAZAC PRIJAVE PLANA PROIZVODNJE (PPP) SE MOŽE PREUZETI U PROSTORIJAMA MZ-A, OPĆINE (SOBA  324), WEB STRANICI OPĆINE ILIDŽA, PROSTORIJAMA SRUČNE POLJOPRIVREDNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO, BUTMIR UL. BUTMIRSKA CESTA BR. 40, I PROTOKOLU KANTONA SARAJEVO, GDJE SE I PREDAJU POPUNJENI OBRASCI.

 

OBRAZAC PRIJAVE PLANA PROIZVODNJE

                                                                        

                                                                                                                                                                                            

 

Pomoćnik Općinskog načelnika za privredu i turizam

 

                   Sabina Viteškić, dipl. pravnik