OBAVIJEST O RADU SA STRANKAMA U OPĆINI ILIDŽA OD 04.01.2017.GODINE

  • RAD SA STRANKAMA U SLUŽBAMA ZA UPRAVU, STRUČNIM  I POSEBNIM  SLUŽBAMA OPĆINE ILIDŽA JE SVAKI RADNI DAN U PERIODU OD 8,30 – 10,30 SATI.
  • RAD SA STRANKAMA U CENTRU ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA (ŠALTER SALI) OPĆINE ILIDŽA JE SVAKI RADNI DAN U PERIDU OD 8,00 – 18,00 SATI
  • RAD SA STRANKAMA SLUŽBENIKA ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI JE SVAKI RADNI DAN U PERIODU OD 8,30-10,30 SATI.

STRANKE MOGU ULAZITI U ZGRADU OPĆINE U NAVEDENO VRIJEME UZ PREDOČENJE IDENTIFIKACIONOG LIČNOG DOKUMENTA SA FOTOGRAFIJOM I NAKON USMENE SAGLASNOSTI UPOSLENIKA KOJI VRŠI PRIJEM NAKON ČEGA SE STRANCI IZDAJE PROPUSNICA, OSIM STRANAKA KOJE ULAZE U CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA (ŠALTER SALU).

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Prof.dr. Senaid Memić