Nacrt zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo- Konsultacije

Skupština KS na sjednici održanog dana 19.10.2016.godine doniejla je zaključak:

 

  1. Utvrđuje se Nacrt zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo;
  2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama i trajaće 60 dana.
  3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
  4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi I mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

 

Na osnovu obavještenja Ministarstva prostornog uređenja, građenja i  zaštite okoliša Kantona Sarajevo, obavještavamo vas da će se u prostorijama Općine Ilidža održati javna rasprava dana 09.12.2016.godine (petak) u 14:00 sati u Multifunkcionalnoj Sali Općine Ilidža ul. Butmirska cesta br. 12.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje prijedloge, primjedbe i sugestije dostaviti na adresu Općine Ilidža, koje će se zajedno proslijediti Vladi Kantona Sarajevo nakon održane Javne rasprave.

Nacrt zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo može se naći na web stranici Općine Ilidža i web stranici http://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/nacrt_zakona_prostorno_uredjenje_0.pdf .

 

Tekst Zakona u printanoj formi može se naći u prostoriji Centra za dozvole u prizemlju Općine Ilidža i izvršiti uvid u isti.

 

Dopis Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša