Dodjela plastenika na području općine Ilidža za 2017. godinu

Općina Ilidža i ove godine dodjelit će plastenike svojim građanima.  U  sklopu realizacije projekta "Dodjela plastenika na općini Ilidža", za 2017.godinu  u četvrtak, 04.maja 2017.godine  sa početkom u 10 sati, u velikoj sali potpisat će se ugovori sa kandidatima kojima je odobrena dodjela plastenika površine 100 m2. Kriterije su ispunili njih 70.

 

Plastenici površine 100 m2 sa dodatnom opremom dodjeljuju se:

1.    Ibrahimović (Ahmed) Vahid, Hrasnica, ul. Braće Tokovića br. 2
2.    Dubravić (Nedžad) Malik, Lužani, ul. IV Viteške brigade br.58
3.    Salić (Ramo) Jasmin, Blažuj, ul. Vlakovo br. 230
4.    Škoro (Salko) Huso, Hrasnica, ul. Put Famosa br. 10
5.    Dedić (Dervo) Almir, Rakovica, ul. Rakovička cesta br. 340
6.    Kadić (Hasan) Ferid, Butmir, ul. Poligonska br. 150
7.    Gušić (Nedžib) Nedžad, Osijek, ul. Karamušići br. 25
8.    Mišić (Omer) Fehim, Rakovica, ul. Stanjevac do br. 151
9.    Muratović (Rašid) Senad, Rakovica, ul. Gornja mahala br. 22
10.   Opanković (Himzo) Muriz, Rakovica, ul. Česma br. 15
11.   Šoljić (Muharem)Šerif, Sokolovići, ul. Most spasa br. 29
12.   Hebib (Hasan) Faruk,Stup, ul. Stupska br. 24
13.   Hošić (Emir) Nađa, Hrasnica, ul. Zije Krajine br. 41
14.   Jamaković (Adem) Ifet, Rakovica, ul. Gornja mahala br. 46
15.   Mulić (Ramiz) Mulaz, Stup, ul. Zuhdije Kadrića br. 37
16.   Memić (Džemal) Fikret, Hrasnica, ul. Jasike br. 53
17.   Muratović (Mujo) Muhamed, Rakovica, ul. Gornja mahala br. 25
18.   Nogo (Sakib) Mevla, Otes, ul. Sastavci br. 2
19.   Suljić (Kasim) Sejfo, Rakovica, ul. Zenik br. 92
20.   Fejzić (Kasim) Tarik, Rakovica, ul. Rakovička cesta br. 370
21.   Stambolić (Mehemed) Mirza, Butmir, ul. Butmirska cesta br. 168
22.   Šačić (Nazif) Ramiz, Rakovica, ul. Rudnik do br. 140
23.   Lemezan (Redžo) Mustafa, Rakovica, ul. Stanjevac br. 80
24.   Adžem (Murat) Zufer, Otes, ul. Terovića do br. 110
25.   Delić (Himzo) Nermina, Rakovica, ul. Kakrinjski put br. 12
26.   Mujanović (Husein) Ajtena, Butmir, ul. Ilirska br. 159
27.   Muratović (Hakija) Hedija, Osijek, ul. Osik br. 550
28.   Džamalija (Izet) Izeta, Ilidža Centar, ul. Bosanskih gazija br. 32
29.   Pezo (Osman) Jasmina, Vreoca, ul. Vreoca br. 38
30.   Akšamović (Hamdija) Hamid, Osijek, ul. Hendekuša do br. 20
31.   Bilalić (Azem) Šema, Rakovica, ul. Rakovička cesta br. 446
32.   Džaferović (Ismet) Jasmin, Blažuj, ul. Vlakovo br. 254
33.   Jakupović (Šerif) Šabanija, Blažuj, ul. Kovačevac br. 99
34.   Marković (Vinko) Miro, Otes, ul. Terovića br. 27
35.   Popović (Ibrahim) Muradeta, Hrasnica, ul. Ćamila Marića br. 11
36.   Ramić (Ohran) Edin, Rakovica, ul. Buhotina br. 10
37.   Vreto (Muharem) Derviš, Rakovica, ul. Zenik br. 41
38.   Alimanović (Zajko) Ibrahim, Blažuj, ul. Vlakovo br. 348
39.   Brkić (Agan) Fatima, Otes, ul. Terovića br. 4
40.   Botulja (Ismet) Jasmina, Hrasnica, ul. Igmanska cesta br. 3
41.   Čiča (Ivo) Ivica, Rakovica, ul. Bistrički put br. 51
42.   Čohodarević (Šahin) Alija, Osijek, ul. Osik br. 466
43.   Đopa (Murat) Halil, Blažuj, ul. Rogačići br. 117
44.   Hasković (Jusuf) Hamed, Rakovica, ul. Kobiljača br. 56
45.   Feriz (Hadžo) Jasmina, Butmir, ul. Plavi put br. 3
46.   Hasković (Nedžib) Alija, Butmir, ul. Butmirska cesta br. 94
47.   Jusubašić (Vejsil) Ramiz, Rakovica , ul. Šamin gaj br. 74
48.   Jamaković (Adem) Izet, Rakovica, ul. Gornja mahala br. 33
49.   Kahvić (Mujo) Amir,Hrasnica, ul. Lasičke megare br. 108
50.   Kljako (Salko) Suad, Rakovica, ul. Vrela br. 22
51.   Kovač (Bajro) Mehmed, Rakovica, ul. Bistrički put br. 121
52.   Kurtović (Nuho) Esad, Stup, ul. Uglješe Uzelca br. 127
53.   Klepo (Safet) Muhamed, Butmir, ul. Butmirska cesta br. 95
54.   Mušanović (Nasuf) Ramo, Sokolovići, ul. Fejze Softe br. 3
55.   Poturović (Osman) Amira, Stup, ul. Kasindolska br. 46
56.   Rebo (Ivo) Vinko, Stup, ul. Gorana Čišića br. 3
57.   Salčin (Zaim) Nedžat, Rakovica, ul. Rakovička cesta br. 320
58.   Suljić (Šaban) Vahid, Rakovica, ul. Zenik br. 118
59.   Serdarević (Salko) Asim, Donji Kotorac, ul. Tuneli br. 33
60.   Šukurica (Šaćir) Almedin, Rakovica, ul. Rukodol br. 13
61.   Šagolj ( Pero) Jelenka, Stup, ul. Unska br. 10
62.   Trepanić (Sreten) Branka, Rakovica, ul. Stanjevac br. 59
63.   Tiro (Kadro) Emira, Rakovica, ul. Gornja mahala br. 55
64.   Vreto (Nijaz) Sanela, Rakovica, ul. Kakrinjski put br. 440
65.   Vreto (Salko) Esma, Rakovica, ul. Kakrinjski put br. 440
66.   Sinanović (Halil) Džemal, Rakovica, ul. Rakovička cesta br. 311
67.   Ligata (Halil) Selim, Osijek, ul. Hendekuša br. 10
68.   Pušić (Stjepan) Janja, Stup, ul. Azići br. 18
69.   Serdarević (Alija) Sabaheta, Donji Kotorac, ul. Branilaca Donjeg Kotorca br. 23
70.   Šabanović (Ešref) Osman, Stup, Dobrinjska br. 201