ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE ILIDŽA

I

I   Ovom odlukom Općinsko vijeće Ilidža  raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Ilidža i to:

 • Zlatna plaketa Općine Ilidža
 • Srebrena plaketa Općine Ilidža
 • Zahvalnica Općine Ilidža

 

Priznanja Općine Ilidža dodjeljuju se pojedincima i kolektivima sa područja općine Ilidža za izuzetne uspjehe u razvoju privrednih i društvenih djelatnosti, kao i značajan doprinos u odbrani općine.

Izuzetno, priznanja se mogu dodijeliti pojedincima i kolektivima koji nisu sa područja općine Ilidža, ako su njihovi rezultati primjereni ugledu općine.  

Priznanja se mogu dodjeljivati i posthumno.

II

Prijedloge za dodjelu priznanja mogu podnositi građani pojedinci, udruženja građana, savjeti mjesnih zajednica, boračke organizacije i udruženja,  političke partije, vijećnici Općinskog vijeća Ilidža, općinski načelnik, ustanove i drugi organi i organizacije sa područja općine Ilidža.

III

Kriteriji za dodjelu priznanja su slijedeći:

 1. kolektivima koji su u dužem vremenskom periodu:

 

 1. ostvarili izuzetne rezultate u radu;
 2. ulagali u proširenje proizvodnih kapaciteta;
 1. postigli izuzetne rezultate u oblasti nauke, kulture, prosvjetne djelatnosti, vjerskog života, sporta, zdravstva, bezbjednosti, razvoju komunalne infrastrukture, zaštiti radne i prirodne sredine i razvoju dobrih međuljudskih odnosa;
 2. dali izuzetan doprinos u ostvarivanju prava građana;
 3. doprinijeli poboljšanju uslova rada i života u MZ na području općine Ilidža;
 4. značajno doprinijeli u organizaciji i pripremama za odbranu i odbrani zemlje;
 5. dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada.

 

 1. pojedincima koji su:

 

 1. inovatori na tehničkim i drugim unapređenjima;
 2. doveli u opasnost svoj život spašavajući druge osobe i materijalna dobra;
 3. kao donatori humano postupali prema pojedincima ili kolektivima;
 4. posebno doprinijeli razvoju lokalne samouprave u MZ, općini i poboljšanju uslova života građana;
 5. uspješno organizovali organe MZ i udruženja, te doprinijeli njihovom radu;
 6. postigli izuzetne rezultate u oblasti poljoprivredne proizvodnje;
 7. ostvarili posebne rezultate u sportu, vaspitno-obrazovnom radu, naučnom radu, umjetnosti i kulturi, na međunarodnom, državnom i federalnom nivou;
 8. značajno doprinijeli u organizaciji i pripremama za odbranu i odbrani zemlje;
 9. dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada.

 

IV

Priznanja se ne mogu dodijeliti uposlenicima općine Ilidža za rezultate ostvarene u obavljanju poslova predviđenih opisom radnog mjesta, vijećnicima Općinskog vijeća Ilidža u vrijeme trajanja mandata i članovima Savjeta mjesnih zajednica u vrijeme trajanja mandata.

Priznanja se ne mogu dodijeliti kolektivima ili pojedincima kojim su ista dodijeljena u posljednjih pet godina.

V

 

Prijedlozi za dodjelu priznanja općine Ilidža podnose se u pisanoj formi sa obrazloženjem i relevantnom dokumentacijom (kopija diplome, priznanja, uvjerenja, zahvalnica i drugih dokaza) o ispunjavanju uslova sa naznakom za koju vrstu priznanja se podnosi prijedlog.

Svaki prijedlog za dodjelu priznanja mora biti obrazložen i dokumentovan.

Prijedlozi za dodjelu priznanja općine Ilidža u skladu sa navedenim kriterijima iz ovog javnog poziva podnose se do 10.02.2017.godine, neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili poštom na adresu:

 

Općina Ilidža – Općinsko vijeće – Komisija za saradnju sa drugim općinama, nagrade, priznanja, praznike i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti

Ul. Butmirska cesta  broj  12,  71210 ILIDŽA

uz naznaku

„Prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja  Općine Ilidža”.

VI

 

Javni poziv objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje” i WEB stranici Općine Ilidža.

VII

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                         PREDSJEDAVAJUĆI         

                                                                                                        Muhamed Omerović