Konkursi

Javni oglas za nominovanje/imenovanje kandidata na pozicije predsjednika i članova upravnog odbora Javne ustanove za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža


Oglašavaju se upražnjene pozicije:     Javna ustanova za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža- Predsjednik Upravnog odbor...
29-02-2016 04:44:20

Konkurs za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2015/2016. godini


Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje imaju učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije i to:a)    da su državljani Bos...
23-10-2015 04:13:24

Konkurs za stipendiranje talentovanih učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju u školskoj/ akademskoj 2015/2016. godini


Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini i dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji zadovoljavaju i i...
07-10-2015 03:36:52