Zaključak Kolegija Općinskog vijeća na sjednici održanoj 28.08.2017.

Na osnovu člana 22. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilidža („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/10), u okviru tačke dnevnog reda Doneseni zaključci Zbora građana mjesne zajednice Stup II sa sastanka održanog 23. 08. 2017. godine a vezano za Regulacioni plan „Stup Nukleus“, Kolegij Vijeća na sjednici održanoj dana 28. 08. 2017. godine donio je

 

Z A K L J U Č A K

 

1. Kolegij Općinskog vijeća na sjednici održanoj 28. 08. 2017. godine usaglasio se da prolongira održavanje 8. redovne sjednice Općinskog vijeća, koja je bila zakazana za 31. 08. 2017. godine radi dodatnih konsultacija u vezi donošenja Regulacionog plana “Stup Nukleus”, a novi termin za održavanje 8. redovne sjednice Općinskog vijeća je 21. 09. 2017. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 11 sati u Multifunkcionalnoj sali Općine Ilidža (Ulica Butmirska cesta 12).

2. Kolegij Općinskog vijeća dogovorio je da se 07. 09. 2017. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 17, 30 sati u  Multifunkcionalnoj sali Općine Ilidža održi zajednički sastanak u vezi Regulacionog plana „Stup Nukleus“ a kojem trebaju prisustvovati općinski načelnik, predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Služba za prostorno uređenje, Savjet MZ Stup II, predsjednik Zbora građana MZ Stup II sa Radnom grupom,  članovi Kolegija Općinskog vijeća i svi vijećnici kako bi se konačno usaglasili stavovi i stvorile pretpostavke za donošenje Regulacionog plana „Stup Nukleus“.

3. Kolegij Općinskog vijeća zahtjeva od Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da predsjedavajućem Općinskog vijeća dostavi dvije karte Regulacionog plana “Stup Nukleus” od kojih će jedna biti postavljena u Multifunkcionalnoj sali, gdje će biti održan zakazani sastanak iz tačke 2. ovog zaključka, a druga karta će putem Stručne službe za koordinaciju rada mjesnih zajednica biti izložena u prostorijama Mjesne zajednice Stup II, kako bi svi građani ove Mjesne zajednice i Mjesne zajednice Stupsko Brdo mogli ostvariti uvid u postavljenu kartu.

                                                                                                         PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                         Muhamed Omerović