Za rekonstrukciju elektroinastalacija u Domu Zdravlja Ilidža 100.000 KM

Općina Ilidža i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u prostorijama Općine Ilidža, 18. avgusta 2017. godine potpisali su Sporazum o namjenskom korištenju sredstava za sufinansiranje projekta rekonstrukcije elektoinstalacija u objektu Doma zdravlja Ilidža. Ovim Sporazumom Općina Ilidža je iz budžeta odobrila sredstva u iznosu od 100.000 KM za rekonstrukciju elektoinstalacija koje su dotrajale i predstavljaju opasnost da izazovu požar što bi imalo dalekosežne posljedice za rad ove zdravstvene ustanove. Sporazum su potpisali općinski načelnik prof. dr. Senaid Memić i direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo  Fuad Husić.

„Općina kontinuiranono vodi računa o zdravstvu na Ilidži i finasijski ga podržava kako bi pružanje zdravstvenih usluga našim stanovnicima bilo što bolje. I u narednim godinama ćemo, u okviru naših mogućnosti, pomagati i ulagati u zdravstvo na Ilidži“, kazao je u svom obraćanju načelnik Memić.

Direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Fuad Husić se ovom prilikom zahvalio Općini Ilidža i njenom načelniku Memiću na dosadašnjoj uspješnoj sardnji i kontinuiranoj pomoći za stvaranje povoljnijih uslova u cilju pružanja kvalitetnijih zdrastvenih usluga na području općine Ilidža.