Uručeni ugovori za (su)finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja

Načelnik Općine Ilidža prof. dr. Senaid Memić 21. jula 2017. godine uručio je ugovore za (su)finasiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja iz budžeta Općine za 2017. godinu. Na osnovu definisanih kriterija za dodjelu sredstava iz budžeta na javni poziv mogla su aplicirati udruženja, klubovi i sportska društva registrovana u BiH, sa sjedištem na području općine Ilidža ili na području druge općine, pod uslovom da se projekat realizuje u interesu građana općine Ilidža i u potpunosti na području općine Ilidža. Na raspisani javni poziv prijavilo se 96 aplikanata sa 124 projektna prijedloga. Na prijedlog Komisije za odabir projekata koja je izvršila ocjenu projekata općinski načelnik je donio odluku o (su)finansiranju 53 projekta za koje iz budžeta Općine Ilidža izdvojeno 80.000 KM. Odobrena su sredstva za 16 projekata iz oblast sporta u iznosu od 20.000 KM, kulture 30.000 KM za 14 projekata i 30.000 KM za 23 projekta iz obrazovanja.