Uručene knjige za biblioteke

Općina Ilidža kontinuirano, a u skladu sa strategijama prema mladima, realizuje projekt pomoći bibliotekama u obogaćivanju knjižnog fonda nabavkom novih izdanja i literature za mlade ljude. Postojeći knjižni fond u bibliotekama ne može zadovoljiti potrebe mladih ni kvantitetom ni kvalitetom. Tako je Općina Ilidža i ove godine u svrhu pomoći bibliotekama u poboljšanju knjižnog fonda, nabavila 216 knjiga (49 naslova) koje je donirala JU Biblioteka Sarajevo-Bibliotečkom odjeljenju Ilidža, te bibliotekama u sastavu Javne ustanove za kulturu i rekreaciju Hrasnica-Ilidža, JU Četvrta gimnazija Ilidža i JU Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije. Knjige koje bi mogle zadovoljiti interes mladih su izabrane po preporuci JU Biblioteka Sarajev. Za nabavku knjiga Općina je izdvojila 5.850 KM.