U toku izgradnja kanalizacije u ulicama Ismeta Alajbegovića Šerbe, Osik i Bare

U općini Ilidža u toku je izgradnja separatne  kanalizacije u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe u dužini 225 metara. Izvođač radova je firma Orman d.o.o. Nadzor  nad radovima vrši KJKP" ViK" Sarajevo,   a finansira ih  Općina Ilidža i privredni subjekti sa tog lokaliteta. Vrijednost radova je  149.977,63 KM.

U završnoj fazi  je izgradnja separatne kanalizacije i u ulici Osik. Izvođač  radova je firma MevludinComerc d.o.o. Sarajevo. Nadzor je povjeren   Zavodu za  izgradnju i KJKP  "ViK "Sarajevo. Vrijednost radova  je  83.486,12 KM, a dužina trase je 312 metara. U toku su radovi  izgradnje kanalizacione mreže u ulici Bare kod Stupa,   u dužini 156 metara. Izvođač je firma  Manjo d.o.o. Nadzor vrši KJKP "ViK" Sarajevo. Vrijednost radova je 31.646,16 KM, a finansira ih Općina Ilidža.