U Općini Ilidža sklopljeno 620 brakova

Vjerovatno vam je već poznato, ali podsjetit ćemo da se brak može sklopiti u građanskom i vjerskom obliku.Građanski oblik braka sklapa se isključivo pred matičarem, dok se vjerski oblik braka sklapa pred službenikom vjerske zajednice koja sa našom državom ima uređene pravne odnose. Osobe koje sklapaju brak u građanskom obliku mogu, prije ili poslije čina sklopiti vjerski brak po propisima vjerske zajednice. Sklapanje braka kao jedan od najvažnijih događaja u životu svakako zahtijeva, sve brižno planirane detalje, a značajnu ulogu imaju i općine u kojoj će se vjenčati.Sve veći broj parova svoje sudbonosno da odlučuju reći u Općini Ilidža. Tako je u 2017. godini matičar Općine Ilidža sklopio 620 brakova. U ovoj godini Općina Ilidža je zabilježila povećanje parova koji su se odlučili na zajednički život, a u prilog tome govori i podatak da je u 2016. taj broj iznosio 550.
Sklapanje braka u Općini Ilidža je jednostavno, ukoliko se dostavi sva potrebna dokumentacija. Matičar u dogovoru sa budućim bračnim partnerima određuje datum sklapanja braka, a rok može biti kraći od 30 dana od dana prijavljivanja namjere sklapanja tog braka. Svi potrebni obrasci za obavljanje vjenčanja u Općini Ilidža su besplatni i dostupni kako na web stranici tako i na Info-pultu Općine.
Vjenčanja su besplatna srijedom i subotom u službenim prostorijama općine.Sam čin sklapanja braka se također može obaviti i van službenih prostorija Općine.Kada se sklapanje braka odobri izvan službene općinske prostorije, na mjestima kao što su hoteli, restorani, budući bračni partneri su dužni platiti novčanu naknadu, u iznosu od 400,00 KM.Sklapanje braka u ovakvim slučajevima vrši se svakog dana u vremenu od 10,00-18,00 sati. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su obezbjediti prikladnu prostoriju sa odgovarajućim uslovima za obavljanje svečanog čina sklapanje braka Matičar je obavio 198 takvih vjenčanja u 2017. Budući bračni partneri koji žele da brak sklope u dane koji posebnim aktom Općinskog načelnika nisu utvrđeni kao dani u kojima se vrši sklapanje brakova u službenoj općinskoj prostoriji, tj. srijedom i subotom, mogu to zahtjevati isključivo u radne dane u vremenu od 10.00 do 18.00 sati uz plaćanje naknade u iznosu od 100KM.U prošloj godini najveći broj vjenčanja zabilježen je u septembru 101.