Stipendije za 209 nadarenih studenata i 164 učenika

Općinsko vijeće Ilidža je donijelo  Odluku o stipendiranju  talentovanih učenika i studenata u školskoj 2017/2018.Na raspisani javni konkurs  za stipendiranje  talentovanih učenika  u srednjem i studenata  u visokoškolskom obrazovanju,   prijavilo se 420 kandidata, od kojih 373 ispunjava uslove. Od toga 164 učenika i 209 studenata dobit će stipendiju  Općine Ilidža, a za te namjene izdvojit će se   344.460,00 KM. Visina stipendije ovisi o koeficijentu  u zavisnosti od postignutih rezultata i  iznose  za učenike 78 KM , a za student, od 96 najmanje do 120 KM.

 

U ponedjeljak, 18. decembra u 11 sati u sali Općine Ilidža načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić uručit će im Ugovore o stipendiranju.