Služba za prvu pomoć i logistiku pokazala zavidno znanje

Članovi Službe za prvu pomoć i logistiku ptoteklog vikenda u okviru Službe zaštite i spašavanja Civilne zaštite Općine Ilidža prisustvovali su obuci za djelovanje i upravljanje rizicima u saobraćajnim nesrećama. Zajedno sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Ilidža imali su priliku usavršiti tehnike rada i koordinacije timova, te unaprijediti znanje u korištenju nove opreme.a