Sjećanje na heroje

U organizaciji Udruženja borca Prva samostalna brigada Stup-Ilidža i Općine Ilidža u prisustvu rodbine, saboraca, prijatelja i pripadnika boračkih udruženja, 7. oktobra 2016. godine na Stupu u Azićima obilježena je godišnjica pogibije heroja Mehe Porobića i Ivice Stanića, dobitnika najvišeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“. Delegacije boračkih  udruženja, Općine Ilidža, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i članovi porodica položili su cvijeće na mjesto pogibije na spomen ploču i odali im dužno poštovanje. Meho Porobić pukovnik i načelnik štaba 102. motorizovane brigade pored Zlatnog ljiljana dobitnik je i Ordena za vojne zasluge sa zlatnim mačevima. Poginuo je 8. oktobra 1992. godine u borbi za Aziće. Na istom mjestu život za odbranu države časno je položio i major Ivica Stanić koji je ostao da brani svoje ognjište i komšije iako je bio pripadnik HVO-a. Prisutnima se obrati Dževad Rađo ratni komandant Treće motorizovane brigade koji je evocirao uspomene na ove ratne heroje i na te sudbonosne dane kad su se vodile odsutne bitke za odbranu ovih prostora, Sarajeva, a i Bosne I Hercegovine, oktobra 1992.