Realizovan projekt "Očistimo Općinu Ilidža od e-otpada"

Na području općine Ilidža realizovan je projekat „ Očistimo Općinu Ilidžu od e-otpada.“Nositelj projekta je bio ZEOS eko-sistem d.o.o. , a partneri su bili Aida-Commerce d.o.o., uz podršku Općine Ilidža.

Projekt je trajao od 27. septembra do 08. oktobra 2017. Sakupljanje je vršeno po dva sata u svakoj mjesnoj zajednici .U projektu Očistimo Općinu Ilidžu od e-otpada, učestvovalo je šesnaest mjesnih zajednica i sedam osnovnih škola.
Na mjestu sakupljanja je vršena kratka edukacija o važnosti i opasnosti e-otpada, reciklaži i doprinosu građana, a na informativnim pultovima građani su mogli preuzeti edukativne letke o vrstama otpada i kontejnerima za odlaganje istog u trgovačkim centrima. Na kraju projekta je podijeljeno šest nagrada građanima koji su učestvovali u projektu.
Ovim putem apelujemo na podizanju ekološke svijesti građana, jer građani u velikoj mjeri svoj e-otpad odlažu u kontejnere zajedno sa miješanim komunalnim otpadom.
U toku 2018. godine planirano je postavljanje jednog kontejnera za e-otpad ispred Općine Ilidža.