Reakcija načelnika Općine Ilidža prof. dr. Senaid Memića

                                                               „Kako je gadno ulizica biti

                                                              I drugom smradne cjelivati stope!“

 

                                                             „Kako je nisko nemat samosvjesti

                                                              I u svom srcu ponosa i žara“

 

                                                                                                                 Musa Ćazim

 

 

U povodu pisanja o „Topoli“ onima kojih se to tiče:

 

Kada budete upisani kao vlasnici možete reći da ste vlasnici.To što prijetite krivičnim prijavama pokazujete da imate advokate sluge,  a ne pravnike i da pričate o spomenicima kako bi kod ljudi lažima pokrili krađu društvene imovine.

 

 

 

                                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                             Prof.dr.Senaid Memić