Raspored održavanja Zborova građana po MZ-a za izbor članova Savjeta

R/B

Naziv Mjesne Zajednice

ZBOR GRAĐANA

MJESTO ODRŽAVANJA ZBORA

DATUM ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA

1.

Stupsko Brdo

27.03.2017 (ponedjeljak)

17,00

PROSTORIJE MZ-e

ul.dr.Kasima Begića br.111

2.

Stup

27.03.2017 (ponedjeljak)

19,00

PROSTORIJE MZ-e

ul.Nikole Šopa br.52 A

3.

Osjek

28.03.2017 (utorak)

17,00

PROSTORIJE MZ-e

ul.Osik br.292

4.

Blažuj

28.03.2017 (utorak)

18,00

PROSTORIJE MZ-e

ul.Vlakovo br.102 B

5.

Rakovica

28.03.2017 (utorak)

19,00

DOM KULTURE RAKOVICA

ulRakovička cesta br.341

6.

Lužani

29.03.2017 (srijeda)

17,00

PROSTORIJE MZ-e

ul.Hamze Čelenke br.62

7.

Sokolović Kolonija

29.03.2017 (Srijeda)

19,00

DOM KULTURE SOKOLOVIĆI

ul. Trg 22 aprila br.10

8.

Hrasnica I

30.03.2017 (četvrtak)

18,00

PROSTORIJE MZ-e

ul.Trg Branilaca Hrasnice bb

9.

Hrasnica II

30.03.2017 (četvrtak)

19,00

PROSTORIJE MZ-e

Ul.Stari drum br.48 A

10.

Vrelo Bosne

31.03.2017 (petak)

18,00

PROSTORIJE MZ-e

ul. Blažujski drum br.17

11.

Vreoca

31.03.2017 (petak)

17,00

PROSTORIJE MZ-e

ul.Blažujski drum br.17

12.

Otes

03.04.2017 (ponedjeljak)

17,00

PROSTORIJE MZ-e

ulFadila Hadžića br.13 A

13.

Stup II

03.04.2017 (ponedjeljak)

19,00

PROSTORIJE MZ-e

ul.Dobrinjska br 2 A

14.

Ilidža Centar

03.04.2017 (ponedjeljak)

19,00

PROSTORIJE MZ-e

ul. Abdulaha ef.Kantamirije br.2 A

15.

Donji Kotorac

04.04.2017 (utorak)

17,00

PROSTORIJE MZ-e

ul.Branilaca Donjeg Kotorca br.do 26

16.

Butmir

04.04.2017 (utorak)

18,00

DOM KULTURE BUTMIR

ul. Butmirska cesta br.58