Promocija pjesme "Vrelo Bosne"

U sali Doma kulture - Hrasnica 19. decembra 2017. godine održana je promocija  pjesme „ Vrelo Bosne", čiji je cilj promovisanje dječijeg stvaralaštva i prirodnih ljepota Općine Ilidža. Autor teksta  je Taida Terzo, a autor muzike je Senad Bostandžić. Aranžman su radili Senad Bostandžić i Halid Hajduković. Pjesmu izvodi  dječiji hor „Hrasnički pupoljci“. Ovaj projekat  je Općina Ilidža finansijski podržala, a nastojat će se da pomenuti hor nastavi sa radom pri JUKSR Hrasnica - Ilidža.