Prijem za direktore osnovnih i srednjih škola

Povodom početka drugog polugodišta školske godine,   načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić 31. januara 2017. godine upriličio je prijem za direktore osnovnih i srednjih škola sa područja ove općine.

Na prijemu se razgovaralo o pripremama koje su škole izvršile pred početak drugog polugodišta, problemima sa kojima se škole susreću u svom svakodnevnom radu, te uslovima u kojima se odvija nastavni proces.Direktori su informisali načelnika Memića o trošenju sredstva koje je Općina izdvojila u namjenske svrhe za poboljšanje nastavnog procesa.  Podsjećamo da je Općina  Ilidža u školskoj 2016/2017. izdvojila za sanaciju, adaptaciju i nabavku nastavnih sredstva i opreme 1.136.000 KM.

Načelnik Memić  rekao je da će Općina Ilidža i dalje biti podrška i osnovnim i srednjim  školama u realizaciji njihovih svakodnevnih aktivnosti, te da se direktori sa inicijativama i dalje mogu obraćati  Općini Ilidža, bez obzira što nadležnost nad radom škola općina nema. Memić je naglasio da je jedan od prioriteta u radu omogućavanje što boljih uslova za učenje ilidžanskoj  djeci prema kojoj ima ogromnu obavezu.