Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003.-2023.god. “B” Faza – Konsultacije.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dostavilo je tekst Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003.-2023.god. “B” Faza, na mišljenje.

Iz razloga da se radi o dokumentu od izuzetne važnosti koji se primjenjuje u svim oblastima tražimo da se po istom izjasnite ODMAH, a najkasnije u roku od tri dana.

Isto tako dostavljen je i izvještaj o provednoj javnoj raspravi, te za područje Općine Ilidža dajemo na uvid date prijedloge i odgovore po istom.

Kartografski prikaz prostornog plana može se naći u prostoriji Centra za dozvole u prizemlju Općine Ilidža i izvršiti uvid u isti.


B Faza izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine

Usvojene primjedbe i sugestije na Prostorni plan Kantona Sarajevo