Predstavnici "Svjetla" izrazili zahvalnost Općinskom načelniku

Organizacija altruista Svjetlo, mladi sa umanjenim intelektualnim  sposobnostima izrazili su zahvalnost načelniku Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić na pomoći koju im pruža u realizaciji njihovih projekata.

"Mi želimo  da vam pružimo podršku kako biste mogli  iskazati svoje sposobnosti  i biti sretni u tome što radite.Izražavam lično duboko poštovanje za vaš nesebičan rad i angažman sa osobama koje zaslužuju brigu, pažnju i ljubav. Vaše aktivnosti,  život vašim članovima  čine ugodnijim i na njihovim licima se vidi da su sretni" rekao je,  između ostalog,  načelnik Memić.

Barbara Čaušević  direktorica Svjetla zahvalila je načelniku na pomoći koju je Općina Ilidža  pružala kao podršku u   njihovom radu i ostvarenju mnogih snova mladih sa umanjenim sposobnostima, te izrazila nadu da će se saradnja nastaviti i u budućnosti.

"Mi nastavljamo našu  viziju,  a to je da se stvori  društvo bez barijera  i stavova koji vode diskriminaciji i socijalnom isključivanju  osoba sa umanjenm sposobnostima " dodala je Čaušević.