POZIV ČLANOVIMA KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

koja će se održati  16.02. (ČETVRTAK) 2017.godine sa početkom u 1400 u sali Općinskog načelnika, soba broj 311, III sprat.

 

    Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d :

 

 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja 4.redovne sjednice Općinskog vijeća
 2. Tekuća pitanja

 

U Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća za 4.redovnu sjednicu dostavljeni su slijedeći materijali:

 

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica općine Ilidža
 2. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja općine Ilidža
 3. Razmatranje zahtjeva “W&P“ Beton d.o.o. Sarajevo za davanje saglasnosti Općinskog vijeća Ilidža za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju dolomita na kamenolomu „Zobov dol“ Rakovica – Ilidža
 4. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju strategije razvoja lokalnih cesta za period 2015-2017.godine
 5. Akcioni plan za realizaciju strategije razvoja lokalnih cesta za period 2017-2019.godine
 6. a) Izvještaj o radu Jedinstvenog  općinskog  organa uprave, stručnih i posebnih službi općine Ilidža za 2016.godinu
  b) Izvještaj o upravnom  rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2016.godinu

 

Kao informativni materijal:

 

 1. Informacija o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera
 2. Peticija građana za rušenje nepropisno izgrađene šljako betonske ograde u MZ Osjek

 

Kao redovna tačka, svake sjednice Općinskog vijeća je:

 

Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori

NAPOMENA:
Materijal pod tačkom 2. – Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja općine Ilidža bit će dostavljen naknadno jer je sjednica Komisije za saradnju sa drugim općinama, nagrade, priznanja i obilježavanja značajnih događaja i ličnosti zakazana za 14.02.2017.godine.

 

    PREDSJEDAVAJUĆI  


Muhamed Omerović, s.r.