POZIV ČLANOVIMA KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

U skladu sa članom 23. stav (2) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilidža („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/10), sazivam sjednicu

KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA

koja će se održati 17.08. (ČETVRTAK) 2017.godine sa početkom u 1400 u sali Općinskog načelnika,  broj 311, III sprat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d :

  1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja 8.redovne sjednice Općinskog vijeća
  2. Tekuća pitanja

                                                                                                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI


                                                                                                                                                                  Muhamed Omerović, s.r.

 

NAPOMENA: Vezano za tačku 1. dnevnog reda u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća za 8. redovnu sjednicu dostavljeni su slijedeći materijali: