Poticaj mladim nezaposlenim sa Biroa

Načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić donio je Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku dodjele budžetskih sredstava za poticaj razvoju poduzetničke inicijative mladih na području općine Ilidža, kojim se utvrđuju uslovi, kriteriji, postupak dodjele budžetskih sredstava za poticaj razvoju poduzetničke inicijave mladih u osnivanju samostalnih djelatnosti i privrednih društava,izvor sredstava,namjena korištenja sredstava, kao i druga pitanja.Svrha donošenja ovog Pravilnika je podrška mladim za razvoj poduzetničkih inicijativa koja će omogućiti: stvaranje novih radnih mjesta kroz zapošljavanje mladih osoba sa evidencije nezaposlenih kao i povećanje broja samostalnih djelatnosti i privrednih društava na području općine Ilidža.

Planirana Budžetska sredstva u 2017. godinu u iznosu od 50.000,00 KM – Grant za poticaj privatnim preduzećima i poduzetnicima će se koristiti za poticanje poduzetničke inicijative kroz takmičenje poslovnih ideja i održivih poslovnih planova. Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima Budžeta Općine Ilidža namijenjenih razvoju poduzetničke inicijative mladih sa područja općine Ilidža objavljen je 25. jula i prijave će se moći predavati 30 dana. Na osnovu javnog poziva odabraće se najbolji poslovni planovi mladih i novčano nagraditi. Novčana nagrada namijenjena je sufinansiranju troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostorija, obrtnih sredstava, i ostalih troškova. Visina nepovratnih sredstava po poslovnom planu može iznositi maksimalno do 5.000,00 KM.

Tekst javnog poziva možete preuzeti ovdje, pravilnik ovdje, biznis plan ovdje, izjavu ovdje, a prijavu ovdje.