Postavljena saobraćajna ogledala na 24 lokacije

Općina Ilidža je u aprilu 2017. godine izvršila postavljanje saobraćajne opreme-ogledala na 24 lokacije. Navedena ogledala postavljena su u cilju obezbijeđenja preglednosti na raskrsnicama. Izvođač radova  bila je firma  Savico d.o.o. Vrijednost radova iznosila je 6.966,60 KM,a investitor  je Općina Ilidža.