Peta redovna sjednica Općinskog vijeća Ilidža

Općinsko vijeće Ilidža na 5. redovnoj sjednici održanoj 30. marta 2017. u Multifunkcionalnoj sali donijelo je Odluku o utvrđivanju javnog interesa “Proširenje osnovnog pojasa poletno-slijetne staze Međunarodnog aerodroma“.

Ovom odlukom su vijećnici izglasali da je zemljište od oko 15 duluma, koje se nalazi u blizini sarajevskog Aerodroma, od javnog interesa te da se može krenuti u proceduru određivanja vlasništva i otkupa od vlasnika. Pomoćnik načelnika za imovinsko-pravna pitanja Nijaz Aljović rekao je da ovom odlukom povećava se poletno-slijetna staza prema zahtjevu i potrebama Međunarodnog aerodroma Sarajevo u skladu sa master planom koji je sastavni dio prostornog plana Kantona Sarajevo od 2012. do 2023. godine.
" Mi u smo ovom Odlukom utvrdili javni interes kako bi mogli pristupiti postupku eksproprijacije, odnosno izuzimanja zemljišta i plaćanja ranijim vlasnicima prema prijedlogu i zahtjevu koji će nakon ove Odluke podnijeti JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, a riječ je o privatnom zemljištu i nakon prvostepenog postupka, donošenja rješenja, pristupit će se određivanju naknade koju će za zemljište dobiti vlasnici" rekao nam je Aljović, te dodao da je Aerodrom ponudio 80 maraka po metru kvadratnom . Vlasnici zemljišta traže mnogo više čak 200 maraka po metru kvadratnom, naša zadaća je da imenujemo vještake, provedemo proceduru, isplatimo ih i kada Aerodrom plati, zemljište će moći koristiti kao svoje vlasništvo" pojasnio je Aljović.
Općinsko vijeće je na ovoj sjednici imenovalo Drugostepenu stručnu komisiju Općinskog vijeća Ilidža.Mirsad Čizmić, predsjednik je Komisije a članovi su : Amra Kalabušić, Amela Hodžić-Avdović, Azra Fako i Jasmin Bešić.

Vijećnici su na petoj sjednici imenovali i Komisiju za planiranje  općinskog razvoja,   a u njenom sastavu su : načelnik prof.dr Senaid Memić, predsjedvajući OV Muhamed Omerović, pomoćnik za finansije Azra Stambolić, Izet Krupalija, predsjednik Komisije, Edin Lakača, Amina Durmo, Aida Kešo, Amer Nezirović, Mensur Agović, Nadira Mujanović, Bajro Čolo, Mehdija Delić, Selma Banda, Kemal Habibija, Anes Mašić, Ahmed Lokvančić i Admira Lokvančić.

Jedna od tačaka na ovoj sjednici bila je i Izvještaj JP "Ilidža" d.o.o za poslovnu 2016. godinu, te Program rada ovog preduzeća za 2017. godinu.
Ovo preduzeće je, kako je rečeno u izvještaju, očistilo oko 5,5 miliona kvadratnih metara javne površine. Kad je riječ o uređenju vodotoka , što uključuje sječu rastinja , čišćenje nanosa te odvoz na deponiju, ukupno je uređeno 2.600 dužnih metara vodotoka te odvezeno 11.000 kubnih metara izvađenog materijala, pokošeno je i blizu 400.000 metara kvadratnih površine, a preduzeće je, između ostalog, izvršilo i sadnju 350 sadnica drveća.

Kad je riječ o finansijskim pokazateljima u 2016. godini ostvaren je ukupan poslovni prihod u iznosu od 489.906 KM, neto dobit 182.487 KM, a na dan 31. 12. 2016. godine preduzeće je raspolagalo stalnim sredstvima u vrijednosti 67.484 KM te obrtnim sredstvima u iznosu 158.218 KM. Uredno su i izmirivane i sve obaveze prema zaposlenim, a i prema dobavljačima uplaćen je porez na dobit u iznosu 18. 767 KM, navedeno je u izvještaju. Preduzeće je poslovnu godinu završilo sa 15 zaposlenih.

Raspravljajući o Informaciji Općinskog načelnika o fazi Regulacionog plana "Nova Ilidža 1" Općinsko vijeće Ilidža na sjednici 30. marta je donijelo sa 25 glasova za , četiri protiv i jedan suzdržan,  zaključak kojim se zahtijeva od nadležnih institucija i to od Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Federalnog zavoda za zaštitu spomenika, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, da u skladu sa propisima postupe shodno Izvještaju o arheološkim prethodnim radovima istražnog karaktera –Plan preventivne prospekcije arheološkog potencijala na lokalitetu nacionalnog spomenika Butmir u prahistorijskom naselju Butmir i pristupe aktivnostima za izradu RP "Nova Ilidža 1" te da se isti u najkraćem roku, a najkasnije do 15. aprila 2017. dostavi Općinskom načelniku i Općinskom vijeću na usvajanje.

Pred vijećnicima je bila i Informacija o stanju kriminaliteta , javnog reda, mira i saobraćaja na području općine Iidža za period januar -decembar 2016. godine, Izvještaj o radu Savjeta MZ za 2016. godinu, Program rada Savjeta za 2017. godinu,Izvještaj o radu KSC Ilidža , te Prijedlog zaključka o dopuni Odluke o stipendiranju djece bez oba roditelja.