Ove godine za stipendije planirano 475.000 KM

Općina Ilidža i ove godine, školske 2016/2017.   na ime stipendija  planirala je izdvojiti sredstva u iznosu  475.000  KM .  Stipendije se  daju u tri kategorije: talentirani, učenici i studenti slabijeg imovnog stanja i djeci bez roditeljskog  staranja. U  školskoj  2015/2016. stipendiralo se  309  talentiranih učenika i studenata, 127 učenika slabijeg imovnog stanja i 39  bez roditeljskog staranja. Iz Budžeta je za stipendiranje talentiranih učenika izdvojeno 278.620 KM,  za kategoriju slabijeg imovnog stanja 107.750 KM i za djecu bez roditeljskog stanja 40.800 KM. U toku je obrada pristiglih prijava na konkurse za stipendiranje,   a konačnu odluku donijet će Općinsko vijeće.