Općinska vijeća KS jedinistvena : Zajedničkim snagama u rješavanju gorućih problema

Oblici saradnje i povezivanje  Općinskih vijeća sa Gradskim vijećem i Skupštinom Kantona Sarajevo   u rješavanju  pitanja od interesa za građane u Kantonu Sarajevo, bila je tema sastanka održanog u Općini Illidža 20. marta.Na sastanku,   domaćin predsjedavajući Općinskog vijeća Ilidža Muhamed Omerović  sa kolegama iz drugih općina, Gradskog vijeća i Skupštine Kantona Sarajevo  razmijenio je  mišljenja   oko izmjene Ustava Kantona Sarajevo.

Pitanje vodosnabdjevanja, prijevoza , problemi komunalne infrastrukture, parkinga, kockarnica , donošenja RP, gorući su problemi sa kojima se suočavaju svi građani Kantona Sarajevo, ali Općine odnosno Općinska vijeća imaju poteškoća da reaguju u društvenom interesu  jer nemaju nadležnosti, zajednička je ocjena svih prisutnih.

"Interesi lokalne  samouprave su ugroženi ne samo administrativno nego i pravno te se moraju napraviti zajednički iskoraci u rješavanju gorućih problema, a to je u interesu svakog Općinskog vijeća i svi smo jedinstveni  da građanima bude bolje" kazao je Jusuf Pušina,  predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad.

"Mi smo potpisnici Povelje o lokalnoj samoupravi,   mi  želimo da je  primjenjujemo  sto posto , ali nažalost u praksi mi to ne možemo.To znači, da  gospodarimo s resursima koje  imamo,   da  od toga ima korist lokalna zajednica i nažalost imamo paradigmu  da Kanton  je preuzeo te nadležnosti, a općine su tu  da daju saglasnost,  a grad je totalno nedefinisan  u cijeloj priči. Praktički mi želimo da vratimo nadležnosti lokalnoj zajednici i to da građani imaju koristi,  a naročito stanovnici svake općine, te ovakve sastanke podržavam"  naglasio je Igor Gavrić predsjedavajući  Gradskog vijeća Sarajeva.

Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar  je izrazila zahvalnost  Općini Ilidža, odnosno Općinskom vijeću na koraku da se javno i transparantno razgovara  o ustavnim reformama,  a sve u interesu rješavanja problema građana.

Prema riječima domaćina, Muhameda Omerovića cilj sastanka  je poboljšati saradnju svih predsjedavajućih Općinskih vjeća, kako bi se pomoglo  Vladi i Skupštini Kantona da što jednostavnije, efikanije  napravi bolju reformu Ustava KS i novim Izmjenama i dopunama  Zakona  o lokalnoj samoupravi se pomogne u rješavanju gorućih  problema stanovnika svake općine .

"Rimski most je teritorijalno u  našoj Općini ali mi nemamo nikakvu nadležnost kao i sa vodozaštitnom zonom  i to je problem već 50 godina koji  traje. Jednom broju  stanovnika  uzurpirano  je zemljište, bez nadoknade, a znamo da se 90 posto stanovnika  snabdjeva  vodom i  niko ne pokušava da riješi problem " izjavio je Omerović te predložio  da se formira neki obuhvat vodozaštitne zone, da se kroz  naplatu  riješi problem jer se Općinskom vijeću obraćaju građani.

"Mi smo direktno u kontaktu sa građanima i dužni smo da prenosimo njihove probleme i da ih rješavamo .U tom rješavanju  imamo niz  problema zbog isprepletanja nadležnosti" smatra Omerović.