Općine Ilidža i Hadžići planiraju zajedničke projekte

Načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić primio je 6. septembra načelnika Općine Hadžići Hamdu Ejubovića sa saradnicima. Sa njima je razgovarao o načinima međusobne saradnje i rješavanju komunalnih i infrastrukturnih pitanja na graničnim područjima ovih općina. Posebna tema razgovora bila je pitanje kanalizacije u dijelu Miševića i  Gladnom polju, te nastavak radova na spoju saobraćajnice Mostarsko raskršće, obilaznica oko Sarajeva na petlji Vlakovo. Općina Ilidža na spoju saobraćajnice je riješila imovinsko-pravne odnose, te je prema riječima načelnika Memića spremna za nastavak projekta. Na radnom sastanku dogovoreno je da se u narednom periodu poduzmu zajedničke aktivnosti prema nadležnim institucijama, u cilju realizacije ovih projekata i za tu namjenu planiraju sredstva iz budžeta ovih dvaju općina.