Općina Ilidža izdvojila 10.000 za izradu nišana i spomen-obilježja šehidima i poginulim braniteljima

Općina Ilidža izdvojila je 10.000 KM za sufinansiranju izrade i postavljanja nišana i spomen-obilježja šehidima, poginulim borcima i umrlim braniteljima Armije BiH, koji su ukopavani na grobljima na području Kantona Sarajevo, kojima upravlja Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca,memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida.

Tim povodom 17. jula 2017. godine potpisan je i sporazum o sufinansiranju projekata Fonda.

Sporazum su potpisali načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić i direktor Fonda memorijala Suad Zijadić.

"Sredstva koja smo dobili od Općine namjenski ćemo iskoristiti za postavljanje nišana i spomen-obilježja šehidima, poginulim braniteljima i umrlim veteranima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Trenutno radimo na postavljanju nišana umrlim veteranima, a prema Zakonu o dopunskim pravima boraca. Općina Ilidža je prepoznala važnost ovog projekta, kojim se čuva uspomena na učesnike proteklog rata koji su dali svoje živote i hvala Općini Ilidža na ovoj podršci" , izjavio je Zijadić.

"Tradicionalno mi podržavamo aktivnosti Fonda i dalje ćemo nastaviti u skladu sa našim budžetkim sredstvima.Nadam se da će ova sredstva pomoći Fondu da nastave brigu o nišanima za sinove BiH. Mi održavamo i ostala spomen obilježja na našoj teritoriji i za tu svrhu izdvajamo sredstva" rekao je, između ostalog, načelnik Memić.

Finansijska sredstva u iznosu 10.000 KM Općina Ilidža će uplatiti na račun Fonda memorijala koji je u obavezi da raspiše javni poziv za izbor izvođača za navedene radove.